ALV uitgesteld

De algemene ledenvergadering wordt dit jaar uitgesteld naar nog een onbekende datum.

Wanneer er meer bekend is over een datum en locatie, worden jullie op de hoogte gebracht

Nieuws Overzicht