Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering(ALV) georganiseerd. Hierbij zijn al onze leden welkom en hebben een stemrecht. 

Hier wordt het gevoerde beleid van het afgelopen jaar teruggekoppeld, het financieel verslag en het jaarverslag van de verschillende commissies.

De notulen van 2020 komt binnenkort online.