Contributie

De contributie is inclusief de bondcontributie.  

Contributie per maand voor 1 uur per week:

Jeugd (t/m 15 jaar) € 13,25

Senioren (vanaf 16 jaar) € 15,25

Ouder- en kindgym € 13,25

65+ € 13,70

Hart en Vaat € 15,25

Contributie per maand per extra uur per week:

Jeugd (t/m 15 jaar) € 7.75

Senioren (vanaf 16 jaar) € 9,05

Meer uren 65+   € 7,75

Inschrijfgelden:

Alle inschrijvingen € 10,00

Bij elk nieuw lidmaatschap is er inschrijfgeld verschuldigd, deze zal met de eerste contributie-inning verrekend worden.

De contributie-inning geschiedt per automatisch incasso

Opzegging lidmaatschap dient  schriftelijk of per e-mail ontvangen te zijn bij onze ledenadministratie (ledenadministratie@trioshengelo.nl)

De opzegtermijn is 1 maand ingaande op de 1e van de nieuwe maand na ontvangst van de opzegging.

Afmelding op een andere wijze als hierboven vermeld, wordt geen notie genomen.

U wordt vriendelijk verzocht wijzigingen van uw gegevens tijdig aan de ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@trioshengelo.nl) door te geven; denk hierbij aan adres, telefoonnummer en (post)bankrekeningnummer.

Het niet kunnen volgen van een les, b.v. door ziekte, geeft verplichting tot doorbetaling van de contributie; dit geldt eveneens voor de vakantieperiodes.

De contributie (tevens de bondscontributie) wordt jaarlijks geïndexeerd met het jaarlijkse “KNGU percentage”.