Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering(ALV) georganiseerd. Hierbij zijn al onze leden welkom en hebben een stemrecht. 

Hier wordt het gevoerde beleid van het afgelopen jaar teruggekoppeld, het financieel verslag en het jaarverslag van de verschillende commissies.

De notulen van het afgelopen jaar en de aankondiging van de komende vergadering is te vinden bij het kopje ALV met het desbetreffende jaartal