Word lid

U kunt voordat u lid wordt van onze vereniging eerst 3 keer een proefles nemen en dus mee komen doen met de les om zo te kunnen beoordelen of de les iets voor u of uw kind is.

Lid worden gebeurd door een aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar de ledenadministratie.

Ledenadministratie@trioshengelo.nl

Het formulier is hier te downloaden; aanmeldformulier

Kijk voor het actuele lesaanbod in het lesrooster