Stage en opleidingen

Binnen onze vereniging zijn er diverse mogelijkheden tot het volgen van stage. We zijn een erkend SBB leerbedrijf voor de opleidingen die via deze organisatie stageplaatsen zoeken.

Voor de middelbare scholieren, die de maatschappelijke stage moeten doen, hebben we mogelijkheden om te helpen in lessen. Vaak hebben de stagiaires zelf lessen gehad bij een gym-, dans- of turnles. Maar dit is niet noodzakelijk.

Voor stagiaires van de sportopleidingen, of voor de niveau-1 “assistent”, niveau-2 “assistent- leiding” en niveau-3 “leiding” vanuit de KNGU hebben we begeleiders binnen de verenging die ervoor opgeleid zijn deze studenten te mogen begeleiden. Studenten krijgen hierdoor een goede basis om in lessen te kunnen helpen met het begeleiden van kinderen in de lessen. Dit zal altijd onder begeleiding zijn van de erkende leiding van de groep, deze blijft immers verantwoordelijk voor alles wat er in de zaal gebeurd.

Als je niet zo veel ervaring hebt met lesgeven, of een van de sporten zelf hebben we ook diverse activiteiten op zaterdagen waarbij hand- en spandiensten zeer welkom zijn. Zelfs organiseren van deze activiteiten kan tot een optie behoren. Hiervoor zijn handigheid met de computer en goede sociale vaardigheden wel gewenst.

Veel van deze studenten die de opleiding van de KNGU volgen zijn leden van onze vereniging, maar een enkele keer komt het voor dat van buiten de vereniging mensen aankloppen om toch via onze vereniging de opleiding te mogen doen. We vragen hiervoor wel dat de studenten dan tenminste 1 uur in de week binnen onze vereniging les gaan volgen, welke dit is staan natuurlijk vrij.

Voor meer informatie of vragen over stage kan er contact opgenomen worden met Agnes Oskamp via gym@trioshengelo.nl