Jeugdsportfonds / sport en cultuurfonds

Jeugdsportfonds Hengelo & Borne

Het Jeugdsportfonds heeft als doel om zoveel mogelijk (kansarme) kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar de kans te geven om te sporten waarbij geld geen belemmerende factor mag zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Jeugdsportfonds Hengelo & Borne.

Het sport- en cultuurfonds

Iedereen moet zijn contributie betalen. Alleen dan kunnen wij onze activiteiten handhaven. Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente een speciale regeling: het Sport- en Cultuurfonds. Door middel van deze regeling kunnen mensen contributie van een activiteit terugkrijgen tot een maximum bedrag per persoon per jaar.

Voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen, zijn: u moet in Hengelo wonen en u heeft een minimum inkomen of een laag inkomen met extra kosten en u heeft de contributie betaald. Maak gebruik van deze regeling! Als u twijfelt, toch aanvragen.

Aanvraagformulieren voor deze regeling kunt u krijgen bij de gemeentewinkel of de balie van de Sociale Dienst.

Een bewijs van contributiebetaling kunt u bij de penningmeester aanvragen.