Jaarvergadering 2017

Verslag algemene ledenvergadering S.V. Trios

Datum:10-04-2017

Plaats: Ontmoetingskerk, Drilscholtenstraat 30, 7556 NP Hengelo

Tijd: 20.00 uur

Voorzitter: Erik van der Heide

 

 

Aanwezig: Harmien ter Horst, Gerrit Pat, Agnes Oskamp, Ruben Eertink, Karlijn Kole, Erik van der Heide, Lena van der Heide, Zwaan Stassen, Marlies de Jong, Rik Hoeven, Marion van Galen, Han van Galen, Josien Baks, Silvia van Gorp, Lotte Hoeven, Jo van Rosse, Egbert Bergsman, H. Hoekstra, Henny Willems, Gerrit de Jong, Pascal Weerink

 

Afwezig met kennisgeving: Kelly Volbeda, Emmie Scholten, Esmee Leusenkamp, Maaike Lievestro, Nikki Stronks + dames maandag Breemarsweg, Marja Garrelds + dames maandag Mussenstraat, Marian Beerends, Lya Brinks, Luci Elmas, Rietje Heinrichs, Ity Kamphuis, Kismet Mun, Lien Nijland, Loes Spans, Reina Spoelma, Annemarie ten Doesschot, J. Broekmans, Aly Pongers, Anne ter Horst, Mirelle Bloem, Ineke Grobben, Jannie Evers, Roelien Geerdink

 

 

Opening

Erik van der Heide opent de vergadering.

Mededelingen

1 binnengekomen stuk, wordt later in de vergadering behandeld bij financiën.

 Goedkeuring van de agenda

Goedgekeurd

Verslag van de algemene ledenvergadering van 21 april 2016.

Pagina 1 à bijlage financiën zit er niet bij. Tekst weghalen

Pagina 2 à dubbele namen bestuurstaken, vanwege het inweken. Deze mensen zijn helemaal ingewerkt en draaien zelfstandig hun bestuurstaken

Proberen volledige namen in de verslagen te noemen in plaats van alleen voornamen

Jaarverslag over 2016.

In de koptekst staat 2015 ipv 2016.

Finale jongens verkeerde team 1e geworden, stond er verkeerd op. Is gelukkig aangepast.

Nivo 1 en 2 zijn diploma ipv licentie. Graag aanpassen. Nog geen zicht op nivo 1 binnen dit jaar.

Waarom staan de stagiaires niet met naam erin? Zijn vanuit ROC bij ons, vandaar niet genoemd

Selectietraining is in 2016 begonnen in IIspa, pas na de zomervakantie in Rijssen.

Waarom de springgroep niet naar Rijssen? IVM trainingsschema selectie de hele zaal in gebruik, kosten zaal te hoog voor alleen de springgroep.

Nieuwsbrief verspreiden onder de leden ipv over de leden.

Kan er een aanspreekpunt ARBO zaken komen. Net zoals vertrouwenspersoon.

Woord “goed” uit de laatste zin weghalen.

 

Financiën:

Financieel verslag over 2016.

Rik Hoeven neemt de financiën 2016 door met de vergadering.

Kleine discussie over paar bedragen, maar worden goed uitgelegd.

Verslag kascommissie.

Vorige week is de kascommissie bij elkaar geweest voor de complete boekhouding

Benoeming kascommissie.

Silvia van Gorp gaat de kascommissie uit, Lena van der Heide wil er wel in samen met Josien Baks.

Contributie regeling.

Contributieverhoging is alleen doorgevoerd volgens de in het verleden ingevoerde regeling, en verder zijn er geen redenen om verdere verhoging door te voeren.

Begroting 2017.

Rik neemt de begroting door met de vergadering.

Pakjesverhuur vermindering verkoop pakjes? à juist vermeerdering.

Opstartsubsidie bij KNGU voor hart- en vaatgroep? à aanvragen

Opleidingen nogal krap begroot? Subsidies vanuit gemeente weer opgestart, verder goede buffer voor als er meer mensen willen starten.

 

Verkiezing bestuursleden.

Aftredend en herkiesbare functie:

Voorzitter                                                        –          Erik van der Heide

Bestuurslid Recreatie, Gymnastiek & Turnen      –          Esmee Leusenkamp

Aftredend en niet herkiesbaar:

Ledenadministratie                                           –          Lena van der Heide

Na 10 jaar inzet op de bestuurstaak willen we haar bedanken en aan de lijst van ereleden toevoegen. We hebben nog geen vervanging en we gaan op zoek naar een goede vervanging.

Aftredend, in verband met afwezigheid is herkiesbaarheid onbekend

Bestuurslid Public Relations & Communicatie    –          Rik Hoeven

 

Rik Hoeven neemt plaats in de commissie en draagt de bestuurstaak over aan Kelly Volbeda

 

Huldiging jubilarissen

De jubilarissen zijn gehuldigd, met een speciale aandacht aan de 60 jarige jubilaris. Vanwege het niet meer in de

 

Activiteiten 2017

Springdag is aangepast naar een springwedstrijd, maar is zo goed bevallen dat we dit gaan herhalen.

Vorig jaar nieuwe activiteit voor de senioren, gaan we ook dit jaar herhalen.

Ipv pasen / vossenjacht hebben we dit jaar een filmavond gedaan, goed bevallen.

Koningsdag is elk jaar lastig qua plek, nu weten we dat we op het Hemaplein staan, maar nog niet waar. Via facebook moeten we iedereen op de hoogte houden.

Zwemmen aan het eind van het jaar.

Ouder en kind feest.

Kamp na de zomervakantie.

Sinterklaas weer naar de oude invulling van 2 groepen.

Bij elke activiteit wordt bekeken of ze moeten veranderen of gelijk kunnen blijven.

Wedstrijden gymnastiek, waarvan 2 teams de finale gehaald hebben.

NTS wedstrijden tot nu toe succesvol, volgend jaar gaan er 4 turnsters naar de 4e divisie.

Jazz behalve gym- en dansgala en kerstactiviteit geen activiteiten. Eventueel zelf iets organiseren en andere verenigingen uitnodigen om bij ons te komen.

 

Rondvraag

Gerrit de Jong              Hoeveel leden heeft Trios ongeveer?

320

Han van Galen              Opleidingen stimuleren om meer mensen de nivo 3 licentie te laten halen.

Hiervoor hebben we al een paar aanpassingen gedaan door de vergoedingen aan te passen naar een hele lage vergoeding,

Han van Galen               Veel negativiteit rondom sporten en begeleiders. Kan de VGG ingevoerd worden voor de leiding en vrijwilligers. Kan wanneer de vereniging dit aanvraagt gratis zijn.

Met de vereniging wel bezig met veilig sportklimaat, dit is daar een verlengde van.

Henny Willems              Hoe lang geldt deze regel nog?

Dit jaar in ieder geval nog wel

Josien Baks                  Heeft voor iedereen een traktatie en neemt het woord. Ze bedankt het bestuur en benadrukt dat het vrijwilligerswerk blijft en daarom erg belangrijk dat er voldoende mensen zijn die zich willen inzetten.

 

Sluiting