Jaarvergadering 2016

Verslag algemene ledenvergadering S.V. Trios

Datum:         21-04-2016

Plaats:          Ontmoetingskerk, Drilscholtenstraat 30, 7556 NP Hengelo

Tijd:             20.00 uur

Voorzitter:    Erik van der Heide

 

Aanwezig:

Annelies Bosch, R. van Benthem, C.P.M. Struik, Marja Garrelds, Han van Galen, Silvia van Gorp, Rietje Heinrichs, Anne Willemsen, Kelly Volbeda, Erik van der Heide, Lena van der Heide, Rik Hoeven, Marlies de Jong, Agnes Oskamp, Zwaan Stassen, Esmee Leusenkamp, Emmie Scholten, Annie Kerkdijk, Betsie Alberts, H. Willems, Toos Smit, Josien Baks, Harmien ter Horst, Maria Wijlens, Ria Veldkamp, Tinie Rouw, Gerrie Garrits, Alie Zuurman, Truus ter Hofte

 

Afwezig met kennisgeving:

Jo van Rosse, Jannie Hamer, Marleen Steggink, Jannie Evers, Hanneke Mentink, Marion van Galen, Laura Brouwer, Ruben Eertink, Anne Koomen, Maandaggroep Agnes, Lotte Hoeven, Roelien Geerdink

 

Opening

Erik van der Heide opent de vergadering.

Hij geeft aan het verslag van de ledenvergadering van 1-12 2015 vergeten bij de stukken te voegen.

Alles is wat later dit jaar omdat hr. Van der Heide is overleden. Excuses hiervoor.

 

Goedkeuring van de agenda

Han wil een brief van de kascommissie toevoegen

 

Verslag van de algemene ledenvergadering van 15 april 2015 en de extra ledenvergadering van 1-12 2015

De notulen van de beide ledenvergaderingen van 2015 worden erbij gezocht,

 

Jaarverslag over 2015

Deze ligt op de tafel en iedereen krijgt even de tijd om deze door te nemen.

 

Financiën:

Ondanks dat er vorig jaar afgesproken is dat Rik Hoeven de financiën over zou nemen doet neemt Erik deze door om het boekjaar af te maken.

 

Zie bijlage à Financieel verslag over 2015

 

De uitschieters van het resultaat worden even doorgenomen, minder contributie door terugloop leden. Echter meer subsidies door 2 speciale potjes voor breedtesport. Vanwege het jubileumjaar zijn er voor activiteiten meet kosten geweest. Pakjes zijn hoger dan gebruikelijk omdat de vorige turnpakjes niet meer leverbaar waren, en er daarom pakjes zijn aangeschaft, ook voor verhuur. Materialen zijn hoger, dit is echter vergoed door de subsidies. Ook PR is hier uit gehaald. Er zijn helaas minder mensen de opleiding in gegaan dan gebruikelijk. Bondscontributie verschil komt door een nieuwe manier van innen door de KNGU en zal in het komende jaar weer rechtgetrokken worden.

De balans is vergeten door te nemen, maar ligt voor iedereen open op tafel om te lezen. Er komen geen verdere vragen over het financieel verslag.

 

Verslag kascommissie

De kascommissie is vorige week bij elkaar geweest en hebben een brief ingevoegd. à bijlage. Deze is voorgelezen en goedgekeurd.

 

Benoeming kascommissie

Rietje gaat uit de kascommissie, binnen de vergadering is er niemand niet nu aanbied om in de kascommissie plaats te nemen.  Dus we gaan op zoek naar iemand die hiervoor in de plaats wil komen.

  

Begroting 2016

Voor de contributie is het bedrag verandert omdat de bondscontributie nu niet meer apart geint word. Uit het jubileumjaar is niet het hele budget gebruikt, en deze gelden worden dit jaar gebruikt om alle leiding en vrijwilligers nieuwe kleding te geven. We hebben volgend jaar een tekort van 4.500,- euro, hoe we dit op gaan lossen weten we op dit moment nog niet.

Er komen geen verdere vragen over de begroting voor het volgende jaar.

 

Verkiezing bestuursleden.

Voorzitter:                        Erik van der Heide

Secretariaat:                    Agnes Oskamp

1e penningmeester:           Erik van der Heide / Rik Hoeven

2e penningmeester:           Lena van der Heide

Ledenadministratie:           Lena van der Heide

PR & Communicatie:         Rik Hoeven

Activiteitencommissie:        Ruben Eertink met begeleiding van Erik van der Heide / Rik Hoeven / Agnes Oskamp

Opleidingen:                     Agnes Oskamp / Anne Willemsen

Leiding:                            Agnes Oskamp / Esmee Leusenkamp

Kleding:                            Kelly Volbeda

Selectie:                           Lotte Hoeven / Agnes Oskamp

BOM:                               Zwaan Stassen / Marlies de Jong

Materialen:                       Anne Koomen

 

Er zijn geen wijzigingen voor het komende jaar, alle bestuursleden blijven op de plek zitten.

 

Huldiging jubilarissen

Riet van Benthem
Hanny de Beurs – Frolich
Janny Beuzel
Dinie Essing
Gerry Garritsen
Roelien Geerdink
Janny Hamer – Karssies
Mandy Helmich
Henny Hoveling
Marlies de Jong
Wiesje Leenstra
Dewy Robers
Lune Robers
Marleen Steggink
Tini Struik
Anne Willemsen
Semra Yelkenci
Hermine Aalders – Tanke
Annelies Bosch
Lidy Koning
Agnes Oskamp
Maria Wijlens
Hemmy Willems
Toos Smit
Zwaan Stassen
Tinie Rouw – Koopman

 

Activiteiten 2016

Rik neemt even door wat er aan activiteiten georganiseerd zijn/ gaan worden dit jaar. Springdag en Pasen zijn al geweest. Koningsdag volgende week. Dansgala voor de jazz is dit jaar in het Rabotheater geweest, niet georganiseerd door Trios, maar ze hebben wel deelgenomen. Eind dit schooljaar gaat Trios dans met Markelo dans nog een optreden geven. In mei is er een wie is de mol- dag voor leden en leiding van 12 jaar en ouder. Het jaarlijkse zwemmen op dezelfde dag als het ouder- en kindfeest.

We hebben extra activiteit voor senioren die in volle voorbereiding zijn, en de specifieke groepen doen mee met wedstrijden.

 

PR is dit jaar vernieuwd, we hebben na de meivakantie een open lesweek, we doen diverse demo’s op openbare plaatsen zoals Laurapark, Hasseler Es. Verder zijn de posters vernieuwd en we hebben voor de leiding visitekaartjes.

 

Rondvraag

Han à aanstaande zaterdag zijn er finalewedstrijden in Borne waarvoor Trios de organisatie uit de brand heeft geholpen met aanleveren van toestellen

Han à 20 april is er een clinic geweest voor gehandicapten in samenwerking bij Trios,

Josien à Dank voor het afgelopen jaar, leuk dat er zoveel nieuwe jonge nieuwe bestuursleden zijn. Omdat het vandaag secretaresse dag is krijgen alle bestuursleden een extra bloemetje.