Contributie

Contributie

De contributie is inclusief de bondscontributie:

 

CONTRIBUTIE PER MAAND VOOR 1 UUR PER WEEK
Jeugd (t/m 15 jaar) € 13,15
Senioren (vanaf 16 jaar) € 15,10
Ouder- en kindgym € 13,15
65+ € 13,55
Hart en Vaat  € 15,10
CONTRIBUTIE PER MAAND PER EXTRA UUR PER WEEK
Jeugd (t/m 15 jaar) € 7.75
Senioren (vanaf 16 jaar) € 9,05
Meer uren 65+   € 7,75
INSCHRIJFGELDEN
Alle inschrijvingen € 10,00

 

Bij elk nieuw lidmaatschap is het inschrijfgeld verschuldigd, deze zal met de eerste contributie-inning verrekend worden.

De contributie-inning geschiedt per automatisch incasso.

Opzegging lidmaatschap dient  schriftelijk of per e-mail ontvangen te zijn bij onze ledenadministratie (ledenadministratie@trioshengelo.nl)
De opzegtermijn is 1 maand ingaande op de 1e van de nieuwe maand na ontvangst van de opzegging.
Afmelding op een andere wijze als hierboven vermeld wordt geen notie genomen.

U wordt vriendelijk verzocht wijzigingen van uw gegevens tijdig aan de ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@trioshengelo.nl) door te geven; denk hierbij aan adres, telefoonnummer en (post)bankrekeningnummer.

Het niet kunnen volgen van een les, b.v. door ziekte, geeft verplichting tot doorbetaling van de contributie; dit geldt eveneens voor de vakantieperiodes.

De contributie (tevens de bondscontributie) wordt jaarlijks geïndexeerd met het jaarlijkse “KNGU percentage”.